CAR ELEVATOR

Моля попълнете формата и ние ще се свържем с Вас.SANPARK предлага бързо и ефикасно решение за паркиране.

Авансьорните подемници от ножичен, колонен и релсов тип осигуряват бързо и ефикасно паркиране. CAR ELEVATOR предлагат лесен достъп до подземен паркинг на архитектурни сгради, където няма място или е забранено изграждането на бетонна рампа.

ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕ

ГАЛЕРИЯ

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

 • Скоростни подемни механизми от ножичен, колонен и релсов тип

СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ

 • СИСТЕМА ЗА ПОДВИГАНЕ ОТ НОЖИЧЕН ТИП

  • Задвижването на ножичните подемници се осъществява чрез хидравлични цилиндри.
  • Максимална височина - 6 м.
  • Синхронизиране на хидравличната и механичната системи.
  • Максимален капацитет при повдигане - 10 т.

  СИСТЕМА ЗА ПОДВИГАНЕ ОТ КОЛОНЕН ТИП

  • Задвижването на колоните се осъществява посредством хидравлични цилиндри.
  • Максимална височина - 10 м.
  • Синхронизиране на хидравличната и механичната системи.
  • Максимален капацитет при повдигане – 5 т.
  • Външно покриване (предлага се като опция).

  ВИСОКОСКОРОСТЕН ПОДЕМНИК ОТ РЕЛСОВ ТИП

  • Високоскоростен подемник за автомобили от релсов тип.
  • Бутоните за управлението са разположени вътре в кабината.
  • Шофьора може да остане в автомобила по време на преместването.
  • Вентилационна и осветителна системи.
  • Спирачна система от парашутен тип, която осигурява висока степен на безопасност.

СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ

СИСТЕМА ЗА ПОДВИГАНЕ ОТ НОЖИЧЕН ТИП

 • Задвижването на ножичните подемници се осъществява чрез хидравлични цилиндри.
 • Максимална височина - 6 м.
 • Синхронизиране на хидравличната и механичната системи.
 • Максимален капацитет при повдигане - 10 т.

СИСТЕМА ЗА ПОДВИГАНЕ ОТ КОЛОНЕН ТИП

 • Задвижването на колоните се осъществява посредством хидравлични цилиндри.
 • Максимална височина - 10 м.
 • Синхронизиране на хидравличната и механичната системи.
 • Максимален капацитет при повдигане – 5 т.
 • Външно покриване (предлага се като опция).

ВИСОКОСКОРОСТЕН ПОДЕМНИК ОТ РЕЛСОВ ТИП

 • Високоскоростен подемник за автомобили от релсов тип.
 • Бутоните за управлението са разположени вътре в кабината.
 • Шофьора може да остане в автомобила по време на преместването.
 • Вентилационна и осветителна системи.
 • Спирачна система от парашутен тип, която осигурява висока степен на безопасност.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

CAR ELEVATOR

РЕФЕРЕНЦИИ