ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

OPTILIFT OPTILIFT Механична паркинг система за 2 автомобила тип Седан. OPTILFT предоставя решение чрез бърз монтаж, като увеличава паркинг капацитета в закрити помещения с нисък таван. Изтегли
MAJORLIFT MAJORLIFT Механична паркинг система за 2 автомобила тип SUV или тип Седан. MAJORLIFT, which provides parking for SUVs and sedans, is the smart parking solution for busy parking lots. MAJORLIFT е умно решение за справянето с проблемите в натоварените паркинги, като системата осигурява паркиране, както за автомобили тип Седан, така и за автомобили тип SUV. Изтегли
MAJORTRIO MAJORTRIO Механична паркинг система за 3 автомобила тип SUV или тип Седан. MAJOR TRIO предлага най-бюджетният метод за утрояване на паркинг пространството на закрито. Изтегли
MULTILEVEL MULTILEVEL Механична паркинг система на 3 или 4 нива. MULTILEVEL увеличава съществуващите паринг места до 4 пъти, без неоходимост от строителни дейности. Изтегли
IDEALIFT IDEALIFT Механична паркинг система с изкоп, за независимо паркиране. IDEALIFT увеличава паркинг капацитета в закрити пространства, като дава възможност за независимо паркиране на всеки автомобил. Изтегли
IDEALOW IDEALOW Механична паркинг система с изкоп, за места с ограничена височина. IDEALOW увеличава паркинг капацитета в пространства с ограничена височина, като дава възможност за независимо паркиране на всеки автомобил. Изтегли
SUBLIFT SUBLIFT Механична паркинг система с изкоп, за външна употреба. SUBLIFT е природно-ориентиран продукт, който запазва визията на околната среда, като дава възможност за независимо паркиране на всеки автомобил, посредством изкоп. Изтегли
PRACTICAPARK PRACTICAPARK Полу-автоматична паркинг система на 2 надземни нива. PRACTICAPARK предоставя паркиране на автомобилите едни над други, без необходимост от изкоп. Повдигащи и плъзглащи платформи осигуряват директен достъп до всички паркинг места. Изтегли
PRACTICATRIO PRACTICATRIO Полу-автоматична паркинг система на 3 нива -2 надземни + 1 подземно ниво. PRACTICATRIO е подобрен вариант на PRACTICAPARK, който осигурява 3 нива на паркиране, а използва само 1 подземно ниво. Изтегли
PUZZLE LIFT PUZZLE LIFT Многоетажна полу-автоматична паркинг система. PUZZLELİFT е компактно решение, което спестява място, използвайки напълно автоматичен метод, чрез преместване нагоре/надолу и наляво/надясно. Изтегли
RINGOPARK RINGOPARK Ротационна паркинг система. RINGOPARK увеличава паркинг капацитета в тесни и дълги пространства, чрез опростена мощна механична система тип Виенско колело.Могат да се паркират до 12 автомобила тип Седан или до 10 автомобила тип SUV. Изтегли
LAYERPARK LAYERPARK Напълно автоматична паркинг система за ограничени подземни пространства. LAYERPARK осигурява напълно автоматично паркиране на автомобили в подземни пространства. Тази система се използва за тесни и дълги пространства с двойни авансьори. Платформите могат се движат по едно и също време. Изтегли
SKYPARK SW SKYPARK SW Многоетажна и многоредова автоматично-насочваща паркинг система. Гъвкавият дизайн на SKYPARK SW може да се използва, както в подземни така и в надземни пространства. Може да се проектира на етажи - във височина, доколкото позволява пространството. Освен това, ергономичния дизайн на SKYPARK SW позволява и изграждане на още редове, един до друг. Чрез използване на TURNTABLE клиента може да влиза и излиза в различни позиции, ако е много тясно на входните/изходните точки и няма достатъчо място за маневриране. Изтегли
SKYPARK LW SKYPARK LW Подземна многоредова автоматична паркинг система. SKYPARK LW е напълно автоматизирана система, която паркира автомобилите в тесни редици, като ги придвижва напред/назад, чрез вертикални платформи. Тази система е подходяща за поцициониране надлъжно, покрай пътна артерия, както и в подземни паркинг пространства. Изтегли
PARKCENTER PARKCENTER Напълно автоматизирана паркинг система с хоризонтално-движеща се платформа. Хоризонтално-движеща се платформа в системата PARKCENTER използва съществуващата настилка интелигентно, като придвижва автомобилите вертикално и хоризонтално на „палет“ и ги доставя до хоризонталните рафтове, с помощта на напъпно автоматична система. Тази система може да бъде могоетажна. Платформата осигурява бързо „паркиране“ и доставяне на автомобилите до етажите. Изтегли
AXISPARK AXISPARK Напълно автоматизираната паркинг система осиурява ползването на максималния паркинг капацитет чрез използване на минимално пространство. AXISPARK е напълно автоматизирана паркинг система, която намалява времето за паркиране, чрез високоскоростни платформи и подемници. Платформите могат да се движат по 3 оси, като пъзел, и да запълнят максималния капацитет, чрез оптималното използване на минимално пространство. Изтегли
SLIDER SLIDER Плъзгаща платформа. SLIDER осигурява използването на максималния капацитет на едно паркинг пространство, чрез плъзгане на платформите по хозиронталната и вертикална оси. Изтегли
TURNTABLE TURNTABLE Въртяща се платформа. TURNTABLE осигурява завъртане в пространства с ограничена маневреност. Изтегли
CAR ELEVATOR CAR ELEVATOR SANPARK предлага бързо и ефикасно решение за паркиране. Авансьорните подемници от ножичен, колонен и релсов тип осигуряват бързо и ефикасно паркиране. CAR ELEVATOR предлагат лесен достъп до подземен паркинг на архитектурни сгради, където няма място или е забранено изграждането на бетонна рампа. Изтегли
PARK & FLY PARK & FLY Изтегли