TURNTABLE

Моля попълнете формата и ние ще се свържем с Вас.Въртяща се платформа.

TURNTABLE осигурява завъртане в пространства с ограничена маневреност.

ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕ

ГАЛЕРИЯ

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

  • Въртящата се платформа е най-доброто средство за насочване на автомобилите в желаната посока, особено в паркинги с ограничено пространство за влизане, излизане и маневриране.
  • Регулиране на желания ъгъл в диапазон от 0 до 360 градуса.
  • Улеснено придвижване на автомобила, заради вградената в основата платформа.
  • Завъртане на 360 градуса по посока на часовниковата стрелка и обратно.
  • Платформата е подходяща за всякакви климатични условия.
  • Минимално потребление на електроенергия.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

TURNTABLE

РЕФЕРЕНЦИИ